Compostadors al domicili

Estrenem el compostador que ens ha facilitat el Consell Comarcal.

Cal dipositar-hi les restes vegetals dels àpats i de les plantes de casa,

Remoure-les periòdicament una mica i esperar de 6 a 9 mesos.

Llavors ja podrem treure el compost fet per la porteta inferior.