Desherbatge mecànic

Treure males herbes i l’herba abundant,
sempre que es pugui mecànicament.
És millor que fer-ho químicament,
per al nostre medi natural.
Així ho ha fet Gent de Cubells
en la festa de primavera recent.
I així ho faig jo mateix a l’era
amb les meves oliveres.