Excursió a Reus, ciutat de gloriós passat (Prim, Casa Navàs, Institut Pere Mata,..)

Mans netes i mascaretes quan convé,
vacunes i revacunacions necessàries també,
fins i tot l’aïllament en casos concrets.
No oblidem però, que l’esbarjo i la cultura,
altrament ajuden les nostres vides a tenir-ne’n cura.