Els primers espinacs del meu hortet

Els primers que sembro en ma vida,
quin goig que em fan i quina alegria!
Tendra i bonica hortalissa,
ideal per fer-te una truita.