Condicions generals

Cal Jordi i l’Herminia és un habitatge d´ús turístic, inscrit oficialment al Registre de Turisme de la Generalitat amb el núm. HUTL-033827-55.

En fer la reserva cal aportar el 30% del cost total de l’estada, durant les primeres 48 h, mitjançant transferència bancària.

La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva sense cap penalització abans dels 20 dies anteriors a la data fixada d’arribada.

La cancel·lació efectuada per la persona usuària dintre dels 20 dies anteriors a la data d’arribada dona lloc a les següents penalitzacions:

a) Cancelació de la reserva a menys de 7 dies de l’estada convinguda, supusara l’abonament del 50% del preu total.

b) De 7 a 14 dies de l’estada, el 35% del preu total.

c) Per més de 14 dies, el 25% del preu total d’estada;

d) la persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 20 dies anteriors a la data d’arribada.

En arribar es dipositarà una fiança de 100€ que es retornarà a la partida, un cop comprovada la bona utilització de l’habitatge. La constatació de danys superiors a la fiança dipositada comportarà responsabilitat legal subsidiària. En acabar l’estada és obligatori deixar les claus (entrada i garatge).

La capacitat màxima d’allotjament de la casa, que és de 8 persones (adults i majors de 2 anys), no es podrà superar. És obligatòria la identificació de totes les persones en arribar a la casa. Les hores d’arribada i de partida s’acordaran per telèfon.

La casa disposa de cà

àmares de videovigilancia a l’entrada principal. És una mesura antirirobatori. Solament registra imatges sense so i de l’umbral de la porta. Està prohibit gravar l’exterior, al carrer i l’interior de la casa.

La casa s’entrega en condicions correctes  de neteja i equipament. Les instal·lacions generals d’aigua, llum, calefacció, placa solar i calentador elèctric no s’han de tocar. En cas d’avaria s’haurà de trucar als telèfons de contacte.

Per als gossos, tenim a la seva disposició 3 llits/matalassos de diferent tamany. Poden accedir a qualsevol estància de la casa. Han d’entrar a casa nets. Està prohibit que dormin als llits dels seus amos.

L’empresa es reserva el dret d’admissió i de desallotjament en cas de mal ús de la casa i de conducta que alteri la convivència amb la resta de ciutadans del poble.

L’empresa no es fa responsable dels danys, pèrdues o robatoris de cap objecte personal, ni dels vehicles dels clients.