Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., informa als Usuaris dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els menors de 13 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.  Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L.,, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L.,, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir  per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: FIGUERA 21-25. Codi Postal: 25737. Localitat: CUBELLS. Província: LLEIDA, o al correu electrònic info@caljordiherminia.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.caljordiherminia.cat compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUPO QUALIA, per la qual cosa se li atorguen dues certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L.,, els jutjats o tribunals de la localitat de BALAGUER.

 

Política d’enllaços, publicitat i modificacions

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.caljordiherminia.cat no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

PUBLICITAT

La Web: www.caljordiherminia.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 MODIFICACIONS

PROMOCIO TURISME RURAL I CULTURAL DE CUBELLS, S.L., es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

Dissabte vam anar a l’aiguabarreig de Camarasa

 

Al tardet amb la fresca, vam anar a la part de baix del pantà de Camarasa. Volíem veure els cartells commemoratius del centenari de la construcció de la presa. Ens vam trobar que, com fa ja molts dies, el pantà desaiguava una gran quantitat d’aigua. El pantà de Camarasa recull aigua del Noguera Pallaresa. Quan surt de la presa es barreja amb l’aigua que ve del Segre després de recórrer el congost del Mu que ve  des d’ Alós de Balaguer fins a l’aiguabarreig.  Aquest recorregut és preciós i es creua el Segre per un pont penjant de fusta.

L’espectacle de l’aigua sortint i fent un núvol gegantí és digne de veure!